Global Organic Textile Standard (GOTS) är en internationell märkning för kläder och textil. Märkningen står för bra beredning och bra råvara! GOTS finns till för att underlätta för dig som konsument – att välja kläder och textilier märkta med GOTS innebär att välja produkter där ett miljömässigt- och socialt ansvar tagits genom hela kedjan från odling till färdig produkt. Alla kemikaliska insatsmedel och färgämnen som används under produktionen uppfyller miljömässiga och toxikologiska kriterier. Endast textilprodukter innehållande minst 70 % organiska fibrer kan certifieras enligt GOTS.