• sjo_skog

  Hur påverkar ni er närmiljö och hur påverkas er kund?

  Hur arbetar ni med era miljöutmaningar och hur bäst förmedlar ni det i era vardagliga arbete?

  Kontakta oss enkelt med era ideér och funderingar här.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Miljöledning Gröna Tryck

Gröna Trycks miljöledning består av riktlinjer och mål som regelbundet ska skapa och möjliggöra förbättringar i miljöarbetet. Förutom att varorna är ekologiska så arbetar vi med en hållbar helhet.

Det innebär att överhängande miljöhänsyn, kvalitet och kostnadseffektivitet ska ses som en naturlig del som ska styra all verksamhet och baseras på att allt kan göras bättre.

 • Gröna Tryck strävar efter att öka kunskapen hos kunder, leverantörer och personal för att skapa en giftfri vardag.
 • Gröna Tryck ska genom ett regelbundet miljöarbete förebygga eller minska den samlade miljöbelastningen. Gröna Tryck ska alltid använda transparenta samarbetspartners och leverantörer.
 • Miljöhänsyn vägs in i alla beslut. Såväl inköp som administration.
 • Miljöarbete ska fortlöpande utvärderas och förbättras genom regelbundna miljörevisioner.