• minskat_co2avtryck

  Visa att ni tar ansvar

  Corporate Social Responsibility har blivit en viktig faktor i det globala näringslivet, CRS är ett transparant kvitto på långsiktigt arbete och mål som skapar en styrka gentemot era konkurrenter.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vad är Corporate Social Responsibility

Både leverantörer och organisationer ansvar mot människor, inte bara på arbetsplatsen utan i samhället runt om
som berörs.

CSR är en förkortning av Corporate Social Responsibility som på svenska kan översättas ”Företagens ansvarstagande i samhället”. CSR omfattar miljömässiga, etiska och sociala ansvar. Det finns mer än en definition av CSR. Den mest etablerade är den som ges i eu-kommissionens vitbok 2002: ”Ett begrepp som innebär att företagen på frivillig grund integrerar sociala och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenterna, utöver vad lagen föreskriver”.

Man kan säga att ansvarstagandet omfattar följande områden i ett modernt företag:

 • Ekonomi – Lönsamhet på lång sikt
 • Miljö – Klimatpåverkan, Biologisk mångfald, Gifter
 • Socialt – Samhällspåverkan, Produktansvar
 • Etiskt – Arbetsförhållanden, Mänskliga rättigheter
 • Ekonomi – Lönsamhet på lång sikt

Här kan du läsa om Svenska exportrådets guidelines för CSR arbete.