partners-csr

Här listar vi våra klädmärken vi väljer att arbeta med.

 

switcher
”Följ din produkt från plantage till leverans”

Switcher
Respekt och öppenhet är viktiga värden för Switcher filosofi och är nära förbundna med ekonomisk effektivitet, miljöansvar och social solidaritet. Switcher i sin strategi för hållbar utveckling gynnar användningen av naturliga och återvinningsbara material och förbinder sig att respektera de anställningsvillkor för arbetstagare i hela produktionskedjan. Med konkret och lättåtkomlig information som grund.

anvil
”6:e största organiska programmet i världen”

Anvil Organic
Anvil Organic skiljer sig från andra ekologiska klädmärken då de väljer att inte jobba med certifieringar. De använder sig i stället för en helt transperant kedja där varje del i produktionen kan ses av vem som helst. Anvil blev nyligen rankad 6:e största organiska program i världen av Textile Exchange, tidigare Organic Exchange.

ep
”Tillverkade med förnybar energi”

Earth Positive
Klimatneutrala kläder. Earth Positive™ är ekologiskt och etiskt tillverkade med förnybar energi, framställd från vind- och solkraft. Märkt med Fairwear och Soil Association.
Plagg från Earth Positive är de enda i Sverige som är stämplade med naturskyddsföreningen Bra miljöval.

neutral
”Flest certifikat i världen”

Neutral
Det finns många certifikat som intygar olika aspekter av hållbar tillverkning. Och Neutral är det klädmärke som har flest certifikat – i världen. Alla Neutrals kläder har certifikat som intygar att de har tillverkats enligt högsta etiska och miljömassiga standarder. Dessa standarder fastställs och övervakas av internationellt erkända oberoende organisationer.