Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens verktyg för att nå ett samhälle i balans med naturen. Märkningen visar vilka produkter som är minst skadliga för miljön. Produkter, bland annat textilier/kläder, märkta med Bra Miljöval lever upp till de krav som ställs i naturskyddsföreningens kriterier. Att välja kläder och textilier märkta med Bra Miljöval innebär att välja kläder som tillverkats med snällare kemikalier och oftast av ekologiskt odlad bomull. Märkningen kräver att produkterna successivt måste förbättras på grund av hårdare krav som ställs efter hand. Bra Miljöval har därmed bidragit till att hundratals produkter gjorts om och miljöanpassats.