Archive | januari, 2014

Kemikalier i era kläder utreds

Lena Ek vår Miljöminister har i linje med regeringens mål om ett giftfritt samhälle 2020 tillsatt en utredning som ska  titta på hur man kan göra det dyrare för klädföretag att sälja kläder som innehåller gifter i Sverige. Ett mycket positivt beslut som vi på Gröna Tryck kommer följa och publicera resultat av senare. Ett viktiga […]

Continue Reading