Vad är Corporate Social Responsibility

Både leverantörer och organisationer ansvar mot människor, inte bara på arbetsplatsen utan i samhället runt om
som berörs.

CSR är en förkortning av Corporate Social Responsibility som på svenska kan översättas “Företagens ansvarstagande i samhället”. CSR omfattar miljömässiga, etiska och sociala ansvar. Det finns mer än en definition av CSR. Den mest etablerade är den som ges i eu-kommissionens vitbok 2002: “Ett begrepp som innebär att företagen på frivillig grund integrerar sociala och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenterna, utöver vad lagen föreskriver”.

Man kan säga att ansvarstagandet omfattar följande områden i ett modernt företag:

  • Ekonomi – Lönsamhet på lång sikt
  • Miljö – Klimatpåverkan, Biologisk mångfald, Gifter
  • Socialt – Samhällspåverkan, Produktansvar
  • Etiskt – Arbetsförhållanden, Mänskliga rättigheter
  • Ekonomi – Lönsamhet på lång sikt

För vår del handlar det mest om att vi är med och skapar bättre förutsättningar för textilindustrin och öka efterfrågan på oberoende kontrollerade produkter. Där smarta ekologiska lösningar och rättvisa arbetsförhållanden både uppmuntras och belönas.

Lämna ett svar