Vad är Corporate Social Responsibility

Både leverantörer och organisationer ansvar mot människor, inte bara på arbetsplatsen utan i samhället runt om
som berörs.

CSR är en förkortning av Corporate Social Responsibility som på svenska kan översättas “Företagens ansvarstagande i samhället”. CSR omfattar miljömässiga, etiska och sociala ansvar. Det finns mer än en definition av CSR. Den mest etablerade är den som ges i eu-kommissionens vitbok 2002: “Ett begrepp som innebär att företagen på frivillig grund integrerar sociala och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenterna, utöver vad lagen föreskriver”.

Man kan säga att ansvarstagandet omfattar följande områden i ett modernt företag:

[unordered_list style=”tick”]
  • Ekonomi – Lönsamhet på lång sikt
  • Miljö – Klimatpåverkan, Biologisk mångfald, Gifter
  • Socialt – Samhällspåverkan, Produktansvar
  • Etiskt – Arbetsförhållanden, Mänskliga rättigheter
  • Ekonomi – Lönsamhet på lång sikt
[/unordered_list]

Här kan du läsa om Svenska exportrådets guidelines för CSR arbete.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *