Här listar vi våra klädmärkens vanligaste märkningar och certifikat. Om du vill får du gärna gå in på Sveriges Konsumenters hemsida och läsa mer i deras Guide i märkningsdjungeln

 

bramiljoval2

“Världens hårdaste miljökrav”

Bra miljöval
Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens verktyg för att nå ett samhälle i balans med naturen. Märkningen visar vilka produkter som är minst skadliga för miljön. Produkter, bland annat textilier/kläder, märkta med Bra Miljöval lever upp till de krav som ställs i naturskyddsföreningens kriterier. Att välja kläder och textilier märkta med Bra Miljöval innebär att välja kläder som tillverkats med snällare kemikalier och oftast av ekologiskt odlad bomull. Märkningen kräver att produkterna successivt måste förbättras på grund av hårdare krav som ställs efter hand. Bra Miljöval har därmed bidragit till att hundratals produkter gjorts om och miljöanpassats.

fairtrade2

“Väldens mest igenkända rättvisemärkning”

Fairtrade
Fairtrade är en oberoende produktmärkning. Alla inblandade parter måste uppfylla relevanta ILO-konventioner, produktion & handel ska ske enligt internationell standard för rättvis handel. Kläder och tyger gjorda av fairtrade certifierad bomull är en garanti på att jordbrukarna fått ett minimipris för sin bomull som täcker kostnad för hållbar produktion, högre pris om deras bomull är ekologisk. Produkter tillverkade med fairtrade certifierad bomull levererar budskapet; att välja produkter med fairtrade certifierad bomull bidrar till bekämpningen av fattigdom och hållbar utveckling för några av världens mest marginaliserade bönder.

fairwear2

“Storfavoriten bland klädmärken som tänker etniskt”

Fairwear
Fair Wear Foundation (FWF) är ett internationellt kontrollsystem som är inriktat på att förbättra arbetsförhållandena inom textilindustrin världen över. FWF är ett flerpartsinitiativ där företag, fack och organisationer gått samman för att gemensamt hitta hållbara lösningar. Ett flerpartsinitiativ är menat som ett verktyg och forum för att styrka respektive medlemsföretags etikarbete. De företag som är anslutna till FWF ställer sig bakom organisationens uppförandekod och accepterar därmed att FWF får kontrollera förhållandena i deras fabriker. Ett företag som är medlem i FWF visar att de bryr sig och tar ansvar.

gots2

“En av världens största organisationer inom ekologisk textil”

GOTS
Global Organic Textile Standard (GOTS) är en internationell märkning för kläder och textil. Märkningen står för bra beredning och bra råvara! GOTS finns till för att underlätta för dig som konsument – att välja kläder och textilier märkta med GOTS innebär att välja produkter där ett miljömässigt- och socialt ansvar tagits genom hela kedjan från odling till färdig produkt. Alla kemikaliska insatsmedel och färgämnen som används under produktionen uppfyller miljömässiga och toxikologiska kriterier. Endast textilprodukter innehållande minst 70 % organiska fibrer kan certifieras enligt GOTS.

soil2

“Englands motsvarighet till Nordiska Svanen”

Soil Association
Soil Association är en engelsk märkning men förekommer även på plagg som säljs på den svenska marknaden. Märkningen är en symbol för ekologisk odling och den ställer stränga krav gällande användningen av hälso- och miljöfarliga ämnen under odling och tillverkning. Köper du ekologiska textilier märkta med Soil Association tillhandahålls du textilprodukter som är miljövänliga, främjar bättre arbetsvillkor och djurens välfärd samt är fria från skadliga kemikalier.

eulabel2

“EUs motsvarighet till Skandinaviens Bra Miljöval”

EU-Label
EU Ecolabel, tidigare känd som EU-blomman, är ett gemensamt miljömärke för EU. Målet med märkningen är att lyfta fram produkter med minskad påverkan på miljön under hela livscykeln. I Sverige kan märkningen hittas på textilier, det vill säga på en del av de kläder som finns till försäljning. Märkningen garanterar att dessa kläder uppfyller stränga miljö-, funktions- och kvalitetskrav. En tröja med märket EU Ecolabel har tillexempel endast tvättats med tvätt- och sköljmedel som är till 95 % biologiskt nedbrytbara.

bsci2

“Etniskt ansvar från gröda till kund”

Business Social Compliance Initiative
The Business Social Compliance Initiative (BSCI) är ett europeiskt affärsdrivet samarbetsinitiativ för företag som vill förbättra arbetsförhållanden i den globala leverantörskedjan. Företag som är anslutna till BSCI visar att de tar ansvar genom att de förbinder sig att följa BSCI:s uppförandekod som bygger på samstämmiga krav och förbättringar. För att bedöma förbättringar av BSCI systemet jämförs leverantörer som granskats minst två gånger. Resultat från granskningar visar på att genomförandet av BSCI-systemet leder till förbättrade arbetsvillkor.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *