Här listar vi våra klädmärkens vanligaste märkningar och certifikat. Om du vill får du gärna gå in på Sveriges Konsumenters hemsida och läsa mer i deras Guide i märkningsdjungeln

 

fairtrade2

Väldens mest igenkända rättvisemärkning

Fairtrade
Fairtrade är en oberoende produktmärkning. Alla inblandade parter måste uppfylla relevanta ILO-konventioner, produktion & handel ska ske enligt internationell standard för rättvis handel. Kläder och tyger gjorda av fairtrade certifierad bomull är en garanti på att jordbrukarna fått ett minimipris för sin bomull som täcker kostnad för hållbar produktion, högre pris om deras bomull är ekologisk. Produkter tillverkade med fairtrade certifierad bomull levererar budskapet; att välja produkter med fairtrade certifierad bomull bidrar till bekämpningen av fattigdom och hållbar utveckling för några av världens mest marginaliserade bönder.


fairwear2

Storfavoriten bland klädmärken som tänker etiskt

Fairwear
Fair Wear Foundation (FWF) är ett internationellt kontrollsystem som är inriktat på att förbättra arbetsförhållandena inom textilindustrin världen över. FWF är ett flerpartsinitiativ där företag, fack och organisationer gått samman för att gemensamt hitta hållbara lösningar. Ett flerpartsinitiativ är menat som ett verktyg och forum för att styrka respektive medlemsföretags etikarbete. De företag som är anslutna till FWF ställer sig bakom organisationens uppförandekod och accepterar därmed att FWF får kontrollera förhållandena i deras fabriker. Ett företag som är medlem i FWF visar att de bryr sig och tar ansvar.


fairwear2

Djurrättsorganisations PETA´s egna certifikat

PETA approved Vegan
People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) är den största djurrättighetsorganisationen i världen, med mer än 6,5 miljoner medlemmar och anhängare. PETA inriktar sin uppmärksamhet på de fyra områdena där det största antalet djur drabbas hårdast under de längsta perioderna: i laboratorier, i livsmedelsindustrin, i klädhandeln och i underhållningsindustrin.”PETA-Approved Vegan”-logotypen innebär att du som kund kan välja produkter utan att oroa dig om några djur skadats eller dödats under tillverkningsprocessen. Inga animaliska ingredienser och inga testas djurtester.


soil2

Englands motsvarighet till Nordiska Svanen

Soil Association
Soil Association är en engelsk märkning men förekommer även på plagg som säljs på den svenska marknaden. Märkningen är en symbol för ekologisk odling och den ställer stränga krav gällande användningen av hälso- och miljöfarliga ämnen under odling och tillverkning. Köper du ekologiska textilier märkta med Soil Association tillhandahålls du textilprodukter som är miljövänliga, främjar bättre arbetsvillkor och djurens välfärd samt är fria från skadliga kemikalier.


eulabel2

EUs motsvarighet till Skandinaviens Svanen

EU-Label
EU Ecolabel, tidigare känd som EU-blomman, är ett gemensamt miljömärke för EU. Målet med märkningen är att lyfta fram produkter med minskad påverkan på miljön under hela livscykeln. I Sverige kan märkningen hittas på textilier, det vill säga på en del av de kläder som finns till försäljning. Märkningen garanterar att dessa kläder uppfyller stränga miljö-, funktions- och kvalitetskrav. En tröja med märket EU Ecolabel har tillexempel endast tvättats med tvätt- och sköljmedel som är till 95 % biologiskt nedbrytbara.


 Etiskt ansvar från gröda till kund

Amfori
Amfori är ett europeiskt affärsdrivet samarbetsinitiativ för företag som vill förbättra arbetsförhållanden i den globala leverantörskedjan. Företag som är anslutna till Amfori visar att de tar ansvar genom att de förbinder sig att följa Amfori:s uppförandekod som bygger på samstämmiga krav och förbättringar. För att bedöma förbättringar av Amfori systemet jämförs leverantörer som granskats minst två gånger. Resultat från granskningar visar på att genomförandet av Amfori-systemet leder till förbättrade arbetsvillkor.

Lämna ett svar