Kemikalier i era kläder utreds

Lena Ek vår Miljöminister har i linje med regeringens mål om ett giftfritt samhälle 2020 tillsatt en utredning som ska  titta på hur man kan göra det dyrare för klädföretag att sälja kläder som innehåller gifter i Sverige. Ett mycket positivt beslut som vi på Gröna Tryck kommer följa och publicera resultat av senare.

Ett viktiga arbetet som inte bara påverkar oss och vår närmiljö, utan även för samhällen och människor på andra sidan klotet
som varje dag arbetar i kemikalietunga fabriker.

“Vi har föreslagit att vi kan gå före EU med ett förbud i den svenska lagstiftningen och har stridit med kommissionen om detta. Ett förbud (inom EU) tar alldeles för lång tid. Där skulle en kemikalieskatt vara ett bra komplement, säger Lena Ek.”

Mer information om hur Sverige jobbar med kemikalier i textiler hittar ni kort här!