100% Modal Modal är känd som det Mjukare botaniska Fiber. Det är ett “konstgjord” regenererad cellulosafiber. Modal är tillverkad av hållbart odlade skogsplanteringar av bokträd.