Gröna tryck är en GOTS-Certifierad återförsäljare.

Global Organic Textile Standard (GOTS) är en världsledande standard för kontroll av organiska fibrer,
inklusive ekologiska och sociala kriterier, uppbackad av oberoende tredjepartscertifiering av hela textilförsörjningskedjan.

För oss är oberoende kontrollorgan superviktiga för att säkerställa innehållet i våra kläder och tryck.
Gröna Tryck är en certifierad återförsäljare med licensnummer 00251569.

fairtrade2

Organiska fibrer är naturliga fibrer som odlas utan användning av syntetiska bekämpningsmedel (som insekticider), eller herbicider och GMO (Genetic Modified Organisms) enligt principerna för ekologiskt jordbruk. Ekologiskt jordbruk är en produktionsprocess som upprätthåller hälsan hos ekosystem, jordar och människor.

fairwear2

Standarden ställer krav på arbets- och sociala villkor som är likvärdiga med ledande sociala hållbarhetsstandarder. GOTS sociala kriterier, baserade på nyckelnormerna från Internationella arbetsorganisationen (ILO), FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (UNGPs) och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), måste uppfyllas av alla processorer, tillverkare och handlare.

all-processing-stages

Odling av ekologiska fibrer, den initiala produktionen, omfattas av alla internationella eller nationella standarder för ekologisk odling som är godkänd i IFOAM Family of Standards. Alla steg i bearbetning, tillverkning och handel med ekologiska textilier omfattas av GOTS. Alla måste vara certifierade enligt strikta ekologiska och sociala kriterier för att produkten ska bära GOTS-märkningen. På så sätt sätter GOTS stopp för greenwashing.

third-party-certification

Inspektion och certifiering på plats av processorer, tillverkare och handlare utförs av oberoende tredje parts GOTS-ackrediterade certifieringsorgan och utgör grunden för GOTS-övervakningssystemet. Det tjänar till att ge en trovärdig garanti för integriteten hos GOTS-certifierade textilier. GOTS har utvecklat ett eget ackrediteringssystem för denna godkännandeprocess samt för kontinuerlig övervakning av de godkända certifieringsorganen.

 

Se vårt certifikat här: Gröna Tryck GOTS 2024.pdf
Läs gärna mer på: https://global-standard.org/
Certifierad av: https://www.ecocert.com/