Amfori är en plattform för producenter och beställare som är till för att göra det enklare att följa tillverkningen och göra processen mer transparant. Det gör det möjligt för Amfori och beställare att ställa krav och kontrollera att deras uppförelsekod efterföljs. Uppförelsekoden handlar om att säkerställa goda arbetsvillkor i leverantörskedjan och innefattar:

• United Nations (UN) Universal Declaration of Human Rights
• International Labour Organization (ILO) Conventions and Recommendations
• UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP)
• OECD Guidelines for Multinational Enterprises
• UN Children’s Rights and Business Principles
• Gender Dimensions of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights