Bluesign är ett globalt verktyg för alla delar inom textilindustrins produktionsled. För att försäkra sig om att produkterna är miljövänliga och utan hälsofarliga gifter, så hjälper Bluesigns standard med hela designprocessen för att garantera en miljövänlig slutprodukt. Bluesign stanard är inget testinstitut utan är med redan i början av produktionen för att kontrollera att varje steg är gjort med rätt hänsyn. Från råmaterial till underleverantörer, till textiltillverkare och återförsäljare ska alla möta deras kriterier.