Ethical Trade Initiative är en medlemsorganisation som jobbar med följande punkter för de anställda:

1: Anställningen är självvald v2: Föreningsfrihet och rätten till kollektiva förhandlingar respekteras
3: Arbetsförhållandena är säkra och hygieniska
4: Barnarbete får inte användas
5: “Living wage” betalas ut
6: Arbetstiden är inte överdriven
7: Ingen diskriminering utövas
8: Regelbunden anställning tillhandahålls
9: Ingen hård eller omänsklig behandling är tillåten

Läs gärna mer om punkterna här!