Global Recycle Standard hjälper företag som vill verifiera det återvunna innehållet i sina produkter (både färdiga och mellanprodukter) och att verifiera ansvarsfullt socialt, miljömässigt och kemisk praxis i deras produktion. GRS: s mål är att definiera krav för att säkerställa exakta innehållskrav och goda arbetsförhållanden och att skadliga miljö- och kemiska effekter minimeras. Detta inkluderar företag inom bomullsrensning, spinning, vävning och stickning, färgning, tryckning och sömmar i mer än 50 länder.