Sedex är en av världens ledande medlemsorganisationer för rättvis handel, som arbetar med företag för att förbättra arbetsvillkoren i globala leveranskedjor. De driver social förändring för att hjälpa organisationer att anpassa sig till FN:s vägledande principer, uppfylla Ethical Trading Initiative Base Code och konventioner från International Labour Organisation samt SA8000, ISO14001 och branschspecifika uppförandekoder.