Tiger Cotton jobbar med att skydda den biologiska mångfalden, människor och planeten. De gör detta genom att erbjuda bomullsodlare direkt ett högre pris för att ställa om från konventionell till ekologisk odling. Kläderna håller lika hög kvalité som Neutral´s vanliga modeller, detta är för att få fler odlare att kunna välja en ekologisk produktion och få ersättning under konverteringstiden. Förutom bomullsodlarna så riktar sig detta märke (genom ett samarbete med WWF) att skydda de Bengaliska tigrarna från giftiga bekämpningsmedel. Mellan 2 av Indiens tigerreservat finns det över 14000 små bomullsodlare där Tiger Cotton jobbar med över 4000 för att skapa en säker korridor genom bomullsfälten.