100 000 ton svensk textil !

Vi vill rekommendera er alla att läsa det senaste numret av  miljö & utveckling, nr 4.

Där kan ni läsa om massor av nya innovativa lösningar men vi vill framförallt lyfta artikeln från sida 26 med Södra Cell. Södra Cell är ett bolag med pappersfabrik i Mörrum som tar fram fibrer som sedan skickas till Asien där de löser upp fibrerna för att spinna viskostyg.

Sedan starten i december 2011 till februari 2013 har Södra Cell utvunnit 100 000 ton textilmassa producerats.

Ett jättelyft för bomullsindustrin som kräver ytterligare komplement då resurserna inte skulle räcka till även om man gjorde om alla bomullsplantage till ekologiska odlingar och bibehåller samma konsumtion.

Fortsätt följa denna utveckling med oss!