Bostaden sådde grönt i askan

Stort grattis till Bostaden i Umeå för sitt hållbarhetsarbete och vinnare
av prestigefyllda Sustainable Energy Europe Awards 2013.

Vinsten är resultat av Hållbara Ålidhem och är  ett samarbete mellan Bostaden, Umeå Energi och Umeå kommun.
Målet med Hållbara Ålidhem är minskad miljöpåverkan men också ökad trivsel. Synpunkter från de boende välkomnas, vilket bland annat resulterat i en vinterträdgård på 150 kvadratmeter. Projektet som helhet står under ständig utveckling och utvärdering:

Värt att nämna är att Bostaden inte bara satsar på hållbara Ålidhem utan också i den övriga verksamheten, Gröna
Tryck har bland annat levererat ekologiska t-shirts till kampanjer och event som gör det extra roligt att se hur de
utvecklar sitt miljöarbete.