fbpx

Textilproduktion och våld i Vietnam

Vi inom textilbranschen måste alltid se till så att hela kedjan har det bra. Nyligen har Fairwear Foundation tillsammans med Care International intervjuat över 1000 kvinnor inom klädindustrin som en del av deras efterforskning kring könsbaserat våld. Läs intervjun här.
2018 gick FWF ut för att samla in data om de faktorer som leder till förekomsten av könsbaserat våld i plaggfabriker. Forskningsprojektet genomfördes i samarbete med Care International och heter “I am a garment worker: Survey on women’s safety and well-being in the garment sector”.

Projektet har visat ett samband mellan könsbaserat våld och ökat tryck av produktion, liksom oplanerad övertid. Tack vare projekt som dessa kan problemen inom klädindustrin belysas, och varumärken och fabriker får möjligheten att vidta konkreta åtgärder för att ändra beteende och minska våld och trakasserier på arbetsplatsen.