Vi vill visa vi ett vinstdrivande entreprenörskap med etiska riktlinjer som inte bara kompenserar utan också tillför. Med handel och långsiktigt tänk, inte bistånd, ge människor och samhällen möjligheten att bygga upp sin egen livsstandard.

Arbetar du i en organisation som arbetar med dessa frågor och arbetar väldigt öppet med tydliga mål och konkreta uppföljningar tar vi gärna ställning till om vi kan se sätt för oss att bidra med att höja kunskapen och möjliga fortsatt forskning eller arbete.

Vi handlar helst genom att agera, kan vi med våra kunskaper eller nätvärk göra något aktiv för att just påverka och tillföra ser vi gärna att den möjligheten skapas. Vi kan inte alltid följa upp, nå ut och utveckla arbetet själva och behöver därför flera olika partners och organisationer vi samarbetar med idag.

Hör gärna av dig till oss genom Kontakt

Lämna ett svar