Vår kära samarbetspartner Retoy i ÖP!

I artikeln från slutet av Juli kan man läsa om Retoy´s arbete att inspirera barn att leka mer miljövänligt. De anordnar b.la. leksaksbytardagar där barn helt enkelt kan lämna in sin gamla leksak och få ut en ny som ett annat barn lessnat på. De informerar även föräldrar om vilka typer av leksaker de ska undvika. T.ex. plastleksaker som innehåller höga halter av ftalater.
Läs gärna artikeln här!

Vi passar även på att uppmärksamma att leksaksdirektivet från Kemikalieinspektionen nu gick igenom den 20 juli 2013 där hårdare kemikaliekrav ställs på leksaker. Direktivet handlar b.la. om ämnen som migrerar ut ur leksaken och in i barnens kroppar. Ftalater är ett sånt ämne som gör detta vilket var en av de stora anledningarna att vi valde att jobba med ftalatfria tryckfärger.
Läs gärna om den artikeln här! (.pdf-fil)